Wskazówki dla osób doznających przemocy w rodzinie

Rodzina funkcjonuje prawidłowo, gdy wszyscy jej członkowie respektują wzajemnie swoje podstawowe prawa, okazują sobie miłość i stwarzają możliwość do nieskrępo­wanego rozwoju. W sytuacji odwrotnej, rodzina narażona jest na kryzys. Aby umieć rozpoznać czy rodzina rozwija się zdrowo, czy też może zaczyna się w niej dziać coś niepokojącego, trzeba być świadomym swoich podstawowych praw. Należy zawsze pa­miętać iż:

każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy,
każdy człowiek ma prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu,
każdy człowiek ma prawo do szacunku i godnego traktowania,
każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania
i współdecydowania o sprawach dotyczących jego i jego rodziny,
każdy człowiek ma prawo się mylić i być niedoskonałym,
każdy człowiek ma prawo szukać pomocy, gdy jego prawa są łamane.

Jeśli Twój partner lub inny członek rodziny nie respektuje przysługujących Ci praw, jeśli w Twojej rodzinie dzieje się coś złego, jeśli dochodzi do przemocy, nie możesz po­zwolić sobie na bierność. Musisz zwrócić się po pomoc do specjalistów.

OSOBISTY PLAN BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli jeszcze nie jesteś w stanie przerwać milczenia i chcesz pozostać ze sprawcą musisz rozważyć:

czy potrafisz zapewnić sobie bezpieczeństwo w nagłych wypadkach związanych z przemocą?
czy i kogo możesz wezwać na pomoc w sytuacji gdy dojdzie do awantury?
czy gdy nastąpi atak przemocy, będziesz mieć możliwość wezwania policji?
czy wiesz dokąd się udać w wypadku konieczności ucieczki z domu?
Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i innych członków rodziny zagrożonych przemocą. Żyjąc ze sprawcą pod jednym dachem, musisz chronić siebie i swoich bliskich. Będzie Ci łatwiej jeśli przygotujesz sobie plan działania w sytuacji przemocy – osobisty plan bezpieczeństwa. Mimo tego, że nie jesteś w stanie kontrolo­wać sprawcy i jego agresywnych zachowań, masz wybór co do tego jak będziesz rea­gować i w jaki sposób najlepiej zapewnisz sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo. Jeśli z góry przygotujesz się na możliwość wystąpienia dalszej przemocy i będziesz stosować się do kilku podstawowych zasad zachowania w obliczu zagrożenia przemocą, zwięk­szysz swoje bezpieczeństwo.

PAMIĘTAJ!!!

! jeśli dojdzie do kłótni, możesz spróbować przejść do takiego miejsca w domu, gdzie jest najmniejsze ryzyko, że znajdziesz się w pułapce (należy unikać kłótni w łazience, garażu, kuchni, pokoju, w każdym pomieszczeniu, które jest daleko od głównego wyjścia)

! wypróbuj, jak wydostać się z domu bezpiecznie, których drzwi, okien możesz użyć uciekając,

! przechowuj swój portfel, klucze do mieszkania i samochodu w bezpiecznym, ale do­stępnym dla Ciebie miejscu, w pobliżu wyjścia tak, aby w razie potrzeby można było szybko opuścić dom zabierając te przedmioty,

! powiedz sąsiadom, do których masz zaufanie, o przemocy i poproś ich, aby zadzwonili na policję w sytuacji, gdy usłyszą podejrzane hałasy (możesz umówić się z sąsiadami na określony sygnał, który będzie dla nich znakiem, że należy wezwać pomoc),

! możesz nauczyć swoje dzieci, jak używać telefonu, by skontaktować się z policją ! na wypadek konieczności opuszczenia domu przygotuj i zbierz ze sobą:

dowód osobisty i prawo jazdy,
metrykę urodzenia swoją i dzieci,
pieniądze, kartę kredytową, książeczkę czekową,
akt własności mieszkania, dokument dzierżawy, świadectwo najmu,
książeczkę ubezpieczeniową,
klucze do mieszkania i samochodu,
lekarstwa, recepty i książeczki zdrowia,
świadectwa szkolne,
dokumenty sądowe,
ubrania i inne niezbędne artykuły dla siebie i dzieci

10 RZECZY, KTÓRE POWINNA ZROBIĆ OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY W RODZINIE

W sytuacji zagrożenia przemocą, kiedy ogarnia Cię lek zadzwoń pod numer Niebieskiej Linii:

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „Niebieska Linia”

801-12-00-02

(działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00,w niedziele i święta – w godz. 8.00- 16.00)

Opłata za połączenie:
– z telefonu stacjonarnego – równowartość jednego impulsu, bez względu na długość połączenia (dotyczy abonentów TP S.A.)
– z telefonu komórkowego – opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą

Dzwoniąc pod nr 801-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.
Weź swoje dzieci i schroń się z nimi w bezpiecznym miejscu.
Zadzwoń bądź udaj się do Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą lub Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Zgłoś się do pracownika socjalnego w swoim rejonie, który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji.
Poinformuj o stosowanej wobec Ciebie i Twoich bliskich przemocy Policję i Prokuraturę; w trakcie interwencji domowej poproś policjanta o sporządzenie notat­ki urzędowej – Niebieska Karta, która może być potem wykorzystana jako dowód.
Jeśli sprawca Cię pobił lub, gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się na pogotowie i poproś lekarza o zaświadczenie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji.
Jeśli opuszczasz dom zabierz ze sobą ważne dokumenty.
Spróbuj odłożyć trochę pieniędzy w bezpiecznym miejscu.
Schowaj zapasowe klucze do mieszkania i samochodu gdzieś na zewnątrz lub u zaufanych sąsiadów.
Spakuj trochę ubrań dla siebie i dzieci i schowaj je u znajomych lub sąsiadów.

ZASADY ROZMOWY Z DZIEĆMI W SYTUACJI PRZEMOCY

Dla bezpieczeństwa Twojego i dzieci należy wyjaśnić dzieciom sytuację, w jakiej się znalazły. Przeprowadzając taką rozmowę trzeba zachować kilka podstawowych zasad:

zajmij jednoznaczne stanowisko w sprawie zachowania sprawcy, wyjaśniając w sposób zdecydowany, że zachowanie to jest złe i szkodzi zarówno Tobie, jak i dzieciom,
powiąż swoją akcję wprost z nagannym zachowaniem sprawcy, aby rozmowa, której się podejmiesz wynikała z jego nieakceptowanego zachowania,
nie podejmuj rozmowy, jeśli jego zachowanie nie jest w danym momencie złe i można je zaakceptować,
ogranicz swoje potępienie jedynie do zachowań destrukcyjnych sprawcy, nie dokonuj ogólnej oceny jego osoby,
upewnij swoje dzieci, że je kochasz i, że inne osoby które je kochały, kochają je nadal (rodzeństwo, babcia, dziadek, ciocia itd.),
zachęcaj i dodawaj odwagi dzieciom, aby wyrażały swoje emocje i uczucia, w tym również lęk i niepokój, po to, by móc ocenić czy dobrze sobie dają radę z tym co się dzieje w rodzinie,
realnie oceniaj dziecięce stresy z przeszłości i w aktualnej sytuacji, nie staraj się usprawiedliwiać i wybielać wszystkiego,
jeśli tylko potrafisz, to najlepiej wykazuj pozytywne nastawienie wobec przyszłości.

Jeśli w obawie o życie swoje i swoich bliskich zdecydujesz się odejść od czło­wieka, który się nad Tobą znęcał, musisz pamiętać, że opuszczenie domu, w któ­rym była przemoc nie oznacza, że wszystkie Twoje problemy się skończyły. Sprawca, który miał zwyczaj stosować wobec Ciebie przemoc, może reagować na wiele nieprzewidzianych sposobów. Świadomość tego, jakie zachowania spraw­cy są najbardziej prawdopodobne może pomóc Ci poradzić sobie z żądaniami agre­sora, próbami zastraszenia mającymi przekonać Cię do powrotu czy wycofania się z podjętych kroków. Wiedza o tym czego możesz spodziewać się ze strony sprawcy, od którego odeszłaś powinna dodać Ci pewności i ułatwić podejmowanie dalszych decyzji bez strachu. Istnieje kilka kwestii które trzeba mieć na uwadze:

! jednym z pierwszych kroków, które podejmie sprawca, aby Cię odnaleźć, będzie szu­kanie Cię u przyjaciół i rodziny; opierając się na swoich stosunkach z nimi, sprawca będzie albo groził im albo próbował zdobyć ich sympatię; jeśli przyjaciele i rodzina nie wiedzą gdzie jesteś, wtedy nie muszą się obawiać wyjawienia mu miejsca Twojego pobytu; jeśli natomiast sprawca będzie się starał, to jego opowieść może skrywać przemoc i być tak przekonywująca, że przyjaciele i rodzina mogą namawiać Cię do powrotu; pamiętaj, że sprawca może manipulować innymi w celu przekonania ich do siebie;

! jeśli sprawca kontaktuje się z Tobą w jakikolwiek sposób, będzie na począt­ku przybierał postawę skruchy, będzie próbował przepraszać Cię, obiecując nowe sposoby zachowań, będzie Ci dawał prezenty, rzeczy dla domu i dzie­ci, odwołując się do wszystkiego co może sprawić, że wrócisz pod jego kontrolę i dominację; pamiętaj, że wiele osób uważa swojego partnera za własność – Ty rów­nież możesz być dla partnera „własnością”, „rzeczą”, którą należy odzyskać;

! innym możliwym zachowaniem sprawcy jest grożenie i próba zastrasza­nia; sprawca może grozić, że zaatakuje rodzinę, przyjaciół, że Cię zabiję, że za­bierze Ci dzieci lub, że popełni samobójstwo; najrozsądniejszym wyjściem z takiej sytuacji jest przypomnienie sprawcy, że to on sam jest odpowiedzialny za swoje zachowanie i jego skutki i odmówienie słuchania dalszych gróźb; takie zacho­wanie powinny zostać zgłoszone na Policję lub do Prokuratury;

! kolejnym sposobem reakcji może być manifestowanie religijności – sprawca nagle stanie się przykładnym „chrześcijaninem” i będzie chodził do kościoła, jakby nic się nie wydarzyło; może też zacząć uczęszczać do poradni, żeby znaleźć kogoś kto za­dzwoni do Ciebie i powie Ci, że musisz wracać do domu, aby pomóc sprawcy rozwią­zać jego problemy; jeśli sprawca wyraża chęć korzystania z pomocy specjalistów, bez względu na to czy Ty wrócisz czy nie, to prawdopodobnie nie jest szczery. Wychodzenie z przemocy jest procesem. Twoje problemy nie znikną z dnia na dzień. Z pomocą specjalistów, wraz z upływem czasu można jednak zatrzymać przemoc i stopniowo powracać do normalnego życia bez przemocy. Niezbędna jest Two­ja stanowcza decyzja, że chcesz żyć inaczej, bez bólu, cierpienia, poniżania, wy­zwisk, siniaków… To Ty musisz sprzeciwić się temu, co dzieje się w Twojej rodzinie i powiedzieć wyraźnie NIE, a potem konsekwentnie podejmować dalsze niezbęd­ne kroki ku lepszemu życiu. Nie musisz przechodzić przez to wszystko w samot­ności. Pamiętaj, że są specjaliści, instytucje, organizacje – ludzie, którzy mogą Ci pomóc. Możesz również uzyskać wsparcie uczestnicząc w grupach wspar­cia czy samopomocy dla osób dotkniętych przemocą. Dzieląc się przeżyciami i doświadczeniami z innymi osobami, które znalazły się w sytuacji podobnej do Twojej, zobaczysz, że nie tylko Tobie przytrafiło się coś takiego, że nie ma w tym Twojej winy i, że z przemocy można wyjść. Ujawnienie przemocy nie musi oznaczać rozpadu Twojej rodziny. To Ty, przy wsparciu specjalistów, podejmiesz decyzję, jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie i Twoich bliskich najlepsze. Pamiętaj jednak o bezpieczeństwie swoim i innych osób narażonych na przemoc.

Reklamy

Informacje o fnblodz

Strona grupy FNB Łódź
Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s